Ce-ți doresc eu ție Țara mea!

Ţara mea are nevoie de îngrijirile tale Doamne!

Tu ai făcut Ţara mea, ea înseamnă pământul pe care s-au născut toţi cei din care mă trag şi pe rând s-au așejat în Cerul dreptăţii tale! Câmpiile, dealurile, munţii, apele,  păsările, animalele şi toate câte există dintodeauna aici,  Tu Doamne le-ai făcut pentru  ca nouă oamenilor, de folos să ne fie! Toți  ne tragem din aceeaşi mamă, de aceea Țara mea este grădina Maicii Domnului Tău! Vorbim aceeaşi limbă cu anotimpurile, cu stejarul, ciocârlia, lanul de grâu, coama calului şi  cu fiecare dimineaţă! Lacrimile pământului  curg în izvoare spre a ajunge în Marea cea mare, locul de unde soarele răsare, adică locul spre care oamenii se închină şi îşi aşează altarul bisericilor pentru ca rugăciunile noastre să afle calea spre Tine!

În ţara mea Tu ai făcut să se nască dragostea, dorul, iubirea, adevărul  şi primul răsărit de soare spre a ne face cunoscute menirea și rostul!

În ţara mea oamenii simt durerile celorlaţi şi îmbrăcați în alb merg desculţi prin trebuințele celorlalți!

Oamenii nu mor! Când le vine vremea se mută în Cer spre a ne păstra familia născută de Tine! Stăm cu toţii laolaltă pentru că în fiecare zi se găseşte câte ceva de făcut la casa omului! Ţara mea este parte a bunătății Tale şi toate câte le avem de la Tine sunt! Astăzi ne-ai dat încă o zi pentru a fi împreună!

Ţara mea  este tristă Doamne! Străini cu privirile reci, depărtaţi de Tine, au venit printre noi stricându-ne rânduielile!  Ne-au  dispărut zâmbetul, rostul mâinilor şi al zilelor!  Ne simţim tot mai stingheri în Ţara pe care Tu ne-ai dat-o spre bucuria de a fi! Ne rugăm Ţie pentru tot ce trebuie îndreptat, dar mai ales pentru ei, spre a-i învăţa dragostea, iubirea de oameni şi rostul a tot ce există! Noi toţi ai Tăi îţi urăm  sănătate, linişte, răbdare,  putere  să  ierţi toate câte împotriva Ta sunt de la noi oamenii!

La mulţi ani dragă Ţară a mea!

Mântuieşte Doamne Ţara noastră și a Ta, iar pe noi fă-ne vrednici de Tine, de ea!

1 Decembrie 2019

Trimiteți mai departe

Comentați la acest articol